Byå ved "Friløkken" - se kort her
Foto > Byå

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768
5) Det skete bare aldrig. Og vandløbet er i dag stadig lige hæsligt at se på.

4) Efter en henvendelse om sagen, vedlagt dokumentation i form af fotos til det daværende Bornholms Amt, kunne man håbe på, at vandløbet blev tilbageført til sin hidtidige skikkelse.

3) Det ser ikke kønt ud!

2) 13. december 2000 var området totalt forvandlet. Ejerne havde gravet vandløbet op og fjernet sten og grus.

1) Dette billede er taget i forsommeren 1984 og viser Byå ved Friløkken. Det er en smuk lille bæk, der desværre tørrer ud hvert år. Denne strækning af Byå er noget af det eneste tilbage, der er ureguleret. Eller var!