Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

 

 

 

 

 

 

 

Kobbeå

I dette afsnit findes resultaterne af mine undersøgelser af Kobbeå som beskrevet i specialet "Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i Kobbeå - et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb".

Ønsker du at downloade hele specialerapporten, eller blot et sammendrag af specialerapporten, så gå til Speciale.

Hvert afsnit afsluttes med en liste over de referencer, der er citeret i  det pågældende afsnit. En referenceliste for hele specialet findes i Referencer

Resultater af faunaundersøgelserne findes i afsnittet Faunaen

 

 

Indledning

Beskrivelse af Bornholm

Beskrivelse af Kobbeå vandløbssystemet

Metodik

Fysisk-kemiske forhold

Sammenligning af Kobbeå med andre BORNHOLMSKE sprækkedalsvandløb

Sammenligning af Kobbeå med andre DANSKE vandløb

Effekten af reduceret vandføring

Effekten af høje vandføringer ("spates")

Diskussion