Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768

Stream ecological studies on the invertebrate fauna in

Kobbeå

- a typical rift valley stream on the Danish island Bornholm in the Baltic Sea

  by Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Speciale

Det meste af materialet på disse hjemmesider stammer fra mit biologispeciale:

"Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i Kobbeå - et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb".

Specialet foreligger i en trykt udgave, der kan lånes på biblioteket. Det er en omfattende sag, der fylder 3 A4 mapper. Men du er også velkommen til at hente rapporten ned i elektronisk form herfra.

En beskrivelse af opbygningen af specialerapporten findes i MS Word dokumentet om_rapporten.doc (24 kb), der kan læses online eller downloades ved at klikke på filnavnet.

Et sammendrag af rapporten i MS Word format sammendrag.doc (41 kb) kan læses online eller downloades ved at klikke på filnavnet.

Hele specialerapporten incl. figurer og tabeller i MS Word og MS Excel format KOBBE.zip (105 Mb)

eller teksten alene i MS Word format kobbe.doc (1,7 Mb)

kan downloades ved at klikke på det understregede.

Alt på denne hjemmeside og i specialerapporten er ophavsretsligt beskyttet Copyright © 2004 Preben Kristensen.

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse.

Rapporten bedes citeret således:

Dansk:

Kristensen, Preben (2004): Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i Kobbeå - et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb. Specialerapport, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, april 2004.

English:

Kristensen, Preben (2004):Stream ecological studies on the invertebrate fauna in Kobbeå - a typical rift valley stream on the Danisk island Bornholm in the Baltic Sea. MS Thesis, Freshwater Biological Laboratory, University of Copenhagen, april 2004.

Der må linkes til hjemmesiden, hvis det sker i et separat vindue.