Foto > Bagå - Muleby Å

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768
 

 

 

 

13) Muleby Å ved Vallegårdsvej. Vandløbskvaliteten er fin her, men vandløbet tørrer ofte ud om sommeren.

12) Muleby Å ved Kyndegårdsvej.

11) Muleby Å ved Jens Kofoedsvej i Muleby.

10) Muleby Å ved Nyker Strandvej

9) Muleby Å mellem målebygværket og Nyker Strandvej.

8) Bagå ved Simblegårdsvej

7) Bagå ved Samsingbro.

6) Bagå ved Samsingbro.

5) Bagå ved Brogårdsvej.

4) Bagå opstrøms målebygværket.

3) Bagå opstrøms målebygværket. Her findes en fin bestand af Ephemera danica.

2) Bagå opstrøms målebygværket. Bemærk at sedimentet er meget sandet.   

1) Sammenløbet af Bagå (fra højre) og muleby Å ved målebygværket