Foto > Blåskinsdal

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768
9) Her ses PK i gang med at kigge på bækkens dyreliv. Da bækken overalt er helt udskygget, er der ingen egentlig vandløbs i bækken.

 

8) Hist og her træder bækken frem, og man kan få lejlighed til at studere faunaen. Her findes bl.a. den filtrerende vårflue Wormaldia occipitalis.

 

7) Lytter man imidlertid godt efter, så kan man høre bækkens klukken.

 

6) Vandløbet er næsten overalt dækket af sten og store klippeblokke.

 

5) Går man opstrøms fra redningsstien kommer man ind i Blåskinsdalen. Denne lille dal er helt fortryllende!

 

4) På de konstant fugtede klippesider under vandfaldet findes en hygropetrisk fauna. Og nedenfor vandfaldet er bestanden af tanglopper Gammarus pulex enorm, da krebsdyrene ikke kan vandre mod strømmen, og over vandfaldet.

 

3) Her udmunder den lille bæk i et flot vandfald.

 

2) Går man ned gennem en tæt kratbevoksning fra redningsstien kan man komme ned på stranden.

 

1) Man kommer til Blåskinsdalen fra redningsstien mellem Jons Kapel og Vang. Alle billeder fra Blåskinsdalen er taget 26.-28. september 2001.