Kort over Blykobbe Å systemet: klik her
Foto > Blykobbe Å

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768
27)

 

26) Tingsted Å ca 650 m opstrøms Kongstubbevej (33UVB89930936) den 4-6-2001.

25) Tingsted Å ca 700 m nedstrøms Kongstubbevej (33UVB88820886) den 4-6-2001.

24) Tingsted Å ved Stensgård Bro 4-6-2001.

23) Blykobbe Å ved Store Gadegård (33UVB87260893) 4-6-2001

22) Blykobbe Å i Sursænkedal 21-8-2003 (nedstrøms vejbroen).

21) Blykobbe Å i Sursænkedal 21-8-2003.

20) Blykobbe Å i Sursænkedal 21-8-2003.

19) Blykobbe Å i Sursænkedal 21-8-2003. Enkelte steder fandtes isolerede pytter, men iltindholdet i disse var stort set lig nul.

18) Blykobbe Å i Sursænkedal 21-8-2003.

17) Blykobbe Å i Sursænkedal 21-8-2003.

16) Blykobbe Å i Sursænkedal 21-8-2003. Her ses Tinodes larvegallerier på en sten.

15) Blykobbe Å i Sursænkedal 21-8-2003.

14) Blykobbe Å i Sursænkedal 21-8-2003. I den tørre sommer var vandløbet tørret helt ud. Der finder en stor oppumpning af grundvand sted tæt på åen, hvilket er uheldigt. Længere nede ad åen (nedstrøms Blykobbe Bro) er der atter vand.

13) Blykobbe Å i Sursænkedal 4-6-2001.

12) Blykobbe Å i Sursænkedal 4-6-2001.

11) Blykobbe Å i Sursænkedal.

10) Blykobbe Å i Sursænkedal.

9) Blykobbe Å i Sursænkedal.

8) Blykobbe Å i Sursænkedal. Vinterbillederne er taget 3-2-2001.

7) Blykobbe Å på det militære øvelsesterræn ("Ådalen") 4-6-2001.

6) Blykobbe Å ca 200 m nedstrøms Blykobbe Bro (Rønne-Hasle landevejen). April 2001.

5) Blykobbe Å ved Vandmøllekroen den 6-6-2001.

4) Dette parti er fra strækningen mellem Prinsens Kilde og Vandmøllekroen.

3) Her ses fangstindretningen

2) Her ses åen ved Prinsens Kilde. Løbet er delt i 2, og i det ene af løbene findes en fangstindretning for havørred.

1) Blykobbe Å ved Nyker Strandvej (i baggrunden), ca 200 m nedstrøms Prinsens Kilde. Dette og de følgende 3 billeder er taget den 8-12-2002