Foto > Grynebæk

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768
 

 

5) Grynebækken opstrøms Strandvejen 11-11-2004

Grynebækken opstrøms Strandvejen 4) 11-11-2004

3) Grynebækken opstrøms Strandvejen 11-11-2004

2) Grynebækken opstrøms Strandvejen 11-11-2004

1) Grynebæk er et lille vandløb beliggende lige nord for Svaneke.

Vandløbskvaliteten er fysisk set god, men det er udsat for udtørring i de fleste år. 16. marts 2001. Her set nedstrøms Strandvejen.

Faunaliste for Grynebæk, klik her