Foto > Risebæk

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768
12) Dette billede er taget af Finn Hansen i det tidlige forår. Bemærk de meget kraftige okkerudfældninger.

11) Risebæk vandfaldet taget samme dato som 10).

10) Risebæk vandfaldet 25-9-2003. På det tidspunkt var vandføringen meget ringe, og det meste af vandets jernindhold var udfældet som okker på strækningerne ovenfor faldet.Den grønne farve på stenene skyldes algebelægninger.

9) På sådanne strækninger er invertebratfaunaen meget fattig. Der er kun få dyr der kan klare at leve i okkerbelastede vandløb.

8) Sedimentet i Risebæk lige nedstrøms strandvejen. Fra strandvejen og nedstrøms udfældes store okkermængder.

7) Risebæk vandfaldet, sommer 2002.

6) Dette billede er taget oppe fra vandfaldet i retning af udløbet. Det er min kone Jette på billedet.

5) Ser man nøjere efter ses nogle ormeformede strukturer. Det er larverne af vårfluen Tinodes pallidulus, der lever inden i disse gallerier. På billedet ses også nogle mørke pletter. Det er huesneglen Ancylus fluviatilis .

4) Endnu tættere på ses et slimet lag på de lodrette flader, bestående af især mikroalger og bakteribelægninger.

3) Her ses vandløbet tættere på. Den rødbrune farve stammer fra okkerudfældninger. Disse okkerudfældninger varierer ved årstid og vandføring.

2) Ca. 100 m fra udløbet findes et flot vandløb, hvor vandet falder ca. 2 m ned over en lodret skiferflade. Dette og de næste billeder er taget 16-6-2001.

1) Risebæk er et lille vandløb på sydbornholm med udløb ikke langt fra Øleå. Undergrunden udgøres af dicellograptus-skifer, hvori det vrimler af fossiler i form af graptoliter. Billedet er taget i sommeren 1981.