Foto > Skovsholm Bæk

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768
12)  Skovsholm bæk lige opstrøms Strandvejen. Billedet er taget 20. maj 2001. Langs vandløbets bredderne findes en frodig vegetation af Ramsløg, der næsten har kvalt en lille bestand af den fredede Appenina-anemoner (Anemone apennina).

11) Fra samme position som 10), her bare set nedstrøms, mod Strandvejen. Man ser vandløbets underføring i 2 rør, hvoraf kun det ene rør normalt er vandførende.

10) Skovsholm bæk lige opstrøms Strandvejen 11-11-2004. Dette billede er taget fra samme sted som foto 12)

9) Skovsholm Bæk, lige nedstrøms Strandvejen 11-11-2004. Man ser laksetrappen oppe fra vejen.

8) Skovsholm Bæk, lige nedstrøms Strandvejen 11-11-2004. Man ser laksetrappen.

7) Skovsholm Bæk, lige nedstrøms Strandvejen 11-11-2004. Man ser laksetrappen op mod Strandvejen.

6) Skovsholm Bæk, opstrøms vejen ind til Årsdale by. 11-11-2004.

5) Skovsholm Bæk, opstrøms vejen ind til Årsdale by. 11-11-2004.

4) Skovsholm Bæk, opstrøms vejen ind til Årsdale by. 11-11-2004.

3) Skovsholm Bæk, opstrøms vejen ind til Årsdale by. 11-11-2004.

2) 11-11-2004. Udløbet af Skovsholm Bæk

1) 11-11-2004. Udløbet af Skovsholm Bæk