Foto > Pissebæk

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768
9) Endnu et udsnit af den fugtige klippevæg.

 

8) De  dyr der lever her, er karakteristiske arter fra vandløbenes bredzone, som fx. billen Anacaena globulus.

7) Her ses basis af vandfaldet helt tæt på. Vandet siver bare ned igennem mos- og algepuderne.

6) - Og her lidt tættere på. Selvom Pissebæk ofte ikke er ret vandførende, findes der dog en del spændende arter. Wormaldia occipitalis er hyppig nedenfor vandfaldet , og i hvert fald tidligere fandtes her også  Philopotamus montanus.

5) Sommeren 2001 var tør. Dette og de følgende billeder er taget 7. august 2001.

Her ses "vandfaldet" på afstand...

4) Her ses Pissebæk lige ovenfor faldet. Billedet er taget 2. november 2003 (ligesom billede 3).

3) 2. november 2003 var der ikke meget vand i Pissebæk. Men bemærk den mørkegrønne "pels" på klippen. Det er mosser og alger, der giver gode betingelser for madicole dyr.  

2) På dette billede er vandføringen noget mindre. Billedet er taget 15-10-2001.

1) Første gang jeg så Pissebæk var en  kold martsdag i 1984, hvor jeg sammen med Stig Eilenberg på billedet her tog bussen til Vang.