Foto > Storefos

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768
8) Efter at have set vandfaldet, så prøv at følge vandløbet ned mod udløbet i havet.

Her på billedet ses min kone Jette. Broen er monumental i forhold til den lille bæk.

7) Ikke mange har kigget nærmere på det lille vandløb, men det er absolut et besøg værd!

 

6) Fra vandfaldet fører bækker ned mod havet. Der er stort fald i terræn.

 

5) Herinde i sprækkedalen føler man at man er i en helt anden verden!

4) Jeg har forgæves søgt efter Philopotamus montanus i dette vandløb. Det er ellers lige denne type vandløb, den sjældne vårflue foretrækker, for her er der det ene lille vandfald efter det andet, og stort fald i terræn.

3) Og det ER et flot vandfald!

2) Fra kystvejen går der en stejl trappe ned til vandløbet, der ligger dybt nede i en sprækkedal. Det flotte vandfald findes ca. 100 m opstrøms vejbroen.

1) Storefos er med et oplandsareal på 1,9 km et af de mindre sprækkedalsvandløb, der ligesom Vårbæk ofte tørrer ud i sommerperioden.