1) Vårbæk er et af de små sprækkedalsvandløb med et oplandsareal på kun 1,4 km2.

Tidligere har det været kraftigt spildevandspåvirket fra Rø by.

Foto > Vårbæk

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768
3) Her endnu et vue op mod vandfaldet

2) Disse billeder er taget lige opstrøms kystvejen. Der er et meget flot vandfald.

6) - Samt halvt opløste olietønder og maskindele.

Sådanne forhold skæmmer et ellers rigtig flot vandløb. Hvornår mon der bliver ryddet op her?

5) Desværre er vandløbet skæmmet af at det gennem tiden har været benyttet som losseplads. Her er gamle bil- og traktordæk...

4) Vandløbet hører til gruppen af små sprækkedalsvandløb, der ofte tørrer ud. Det betyder, at der kun er udviklet en ringe "rentvandsfauna"