Foto > Gyldenså

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768
3) Skal man fornemme kraften i vandet må man tage til vandløbet en efterårsdag hvor der rigtig er stor vandføring. Men husk gummistøvler, da stierne er meget fedtede!

2) Gyldensåfaldene er meget imponerende og findes på strækningen mellem havet og Gyldensgård (ca. 800 m opstrøms Strandvejen). Sprækkedalen er fredet, og der findes en sti langs åen.

6) Pinde og grene viser, hvor højt vandet har stået.

34) Sommer i Gyldenså (18-6-2001). Her er indgangen til Gyldensådalen ved Strandvejen.

33) Sommer i Gyldenså (18-6-2001).

32) Sommer i Gyldenså (18-6-2001). På billedet ses PK i færd med at tage faunaprøver.

31) Sommer i Gyldenså (18-6-2001).

30) Sommer i Gyldenså (18-6-2001).

29) Sommer i Gyldenså (18-6-2001).

28) Sommer i Gyldenså (18-6-2001).

27) Sommer i Gyldenså (18-6-2001).

26) Sommer i Gyldenså (18-6-2001).

25) Sommer i Gyldenså (18-6-2001).

24) Udløbet af Gyldenså den 14-5-2001.

23) Udløbet af Gyldenså den 14-5-2001, set i retning mod Bølshavn.

22) 11-4-2003. Dette billede er taget fra omtrent samme position som billede 12).

21) Gyldenså lige opstrøms Strandvejen 16-3-2001).

20) Gyldenså lige opstrøms Strandvejen 16-3-2001).

19) Udløbet af Gyldenså den 20. januar 2004

18) Lidt neden for Gyldensåfaldene, 16-1-2003.

17) Lidt neden for Gyldensåfaldene, 16-1-2003.

16) På et sted deler åen sig i to dele. Det lille løb er faktisk en fangstindretning for havørred. Man kan stadig se rester af gitterværk ved indløbet til anlægget.

15) Dette parti findes ca. 450 m opstrøms Strandvejen.

14) Her ses samme fangstindretning i nedstrøms retning.

13) Endnu er fangstindretning for havørred. Løbet er delt op i to. De ørreder der har valgt løbet th. kan ikke passere et gitter, og kan let indfanges. Billeder er taget op mod strømmen.

12) To dage efter at de foregående billeder er taget var jeg igen ved åen. Nu er vandføringen markant lavere. Her et parti af den nedre del, ca. 200 m opstrøms Strandvejen. 16-1-2003.

11) Her ses udløbet. Th i billedet ses lidt af en fangstindretning til fangst af opvandrende havørreder. 14-1-2003.

10) Dette billede er taget omkring et lille kildetilløb (der huser en fin kildefauna, med bl.a. Thaumalea)

9) Her er det igen det flotte vandfald!

8) Er du på "vandstærejagt", så kig efter, om der er ekskrementer på stenene, - det røber dem.

7) En dag i vintertiden kan man tit se vandstære her.

5) Disse billeder er taget under en spate 14-1-2003

4) På stien langs vandløbet i Gyldensådalen kan man opleve det ene sceneri efter det andet.

1) Gyldenså er med et opland på 25,1 km2 et af de store sprækkedalsvandløb. Vandløbets fauna ligner meget faunaen i Kobbeå. Billedet er fra 1987.