OBS

Opstrøms Østerlars-Gudhjem landevejen fødes Melsted Å bl.a. af en kildebæk der udspringer oppe på Lensbjerg, markeret med rød pil på kortet. I denne kildebæk findes en fin bestand af krævende kildearter såsom Wormaldia occipitalis og Potamophylax nigricornis.

Foto > Melsted Å

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk

Optimeret for IE 6.0 og skærmopløsning1024x768
18) Frodigt ser her ud, men vandkvaliteten er ikke den bedste netop her. Vandløbet påvirkes tydeligt af husspildevand fra de ejendomme der ligger langs landevejen, og som udleder spildevandet urenset

17) Næsten oppe ved Østerlars-Gudhjem landevejen er der et smukt flor af blå anemoner på skrænterne langs åen.

16) Melsted Å opstrøms Gadegård. Faldet i terræn er noget mindre heroppe end længere nedstrøms, men vandløbet har stadig en fin kvalitet.

15) Her er vejoverføringen set opstrøms fra. Hvornår mon regionskommunen sørger for at påse, at dette bliver lovliggjort?

14) gadegårdsbonden har etableret en vej over vandløbet, og denne her underføring af vandløbet er både ulovlig og meget uheldig som faunapassage.

13) Lige nedstrøms Gadegård, der ses i baggrunden af billedet.

12) -Men sprækkedalen benyttes her som affaldsplads.

11) Lige opstrøms jernbaneviadukten mellem Damaskegård og Gadegård. Vandløbet ser pænt ud...

10) I sprækkedalen opstrøms Damaskegård kan man rigtig nyde naturen, - her kommer ikke mange mennesker! - Men sprækkedalen er privatejet og uden et stisystem, hvorfor der ikke er offentlig adgang.

9) - Og der er masser af anemoner, både hvide, gule og blå (se også billede 17).

8) I sprækkedalen vokser mange spændende planter. Her ses  lungeurt...

7) Melsted Å lidt opstrøms damaskegård. Et rigtig smukt vandløb!

6) Samme sted som 5)

Bemærk dansemyggene, der ses som små lyse prikker.

5) Melsted Å ved Damaskegård. Billedet er taget hvor vejen krydser åen.

4) Melsted Å, mellem landevejen og Damaskegård. Sprækkedalen er ikke særlig dyb, men der er et stort fald i terræn.

 

3) Melsted Å lige opstrøms landevejen.

2) Melsted Å omtrent oppe ved landevejen. På strækningen mellem udløbet og landevejen kan der i efterårsmånederne ses mange havørreder på gydevandring.

1) Melsted Å helt ude ved udløbet. Vandløbet afvander et opland på 5,2 km2.

Alle billeder i denne serie er taget 20. april 2003.

Oversigtskort over Melsted Å: klik her