Hydrozoa (polypdyr) 

Hydra sp.?

Oversigt. Polypdyr blev ikke registreret i de kvantitative prøver i 1999-2000, men der er taget enkelte eksemplarer (Hydra sp.?) i sparkeprøver på prøvestrækningen.

Biologi. Formeringen foregår hovedsagelig ved knopskydning af polypperne, og ernæringen sker ved rov, idet byttedyr lammes af polyppernes nældeceller (Honegger, 1978; Dall & Lindegaard, 1995). Polypdyrene er kendt for undertiden at kunne optræde i masseforekomst i søafløb eller i noget forurenede vandløb (Dall & Lindegaard, 1995).

Udbredelse. Dall & Lindegaard (1995) angiver, at der i Danmark formentlig findes arter indenfor flg. 4 slægter: Hydra, Cordylophora, Protohydra og Craspedacusta. Honegger (1978) opregner ca. 10 arter indenfor det zoogeografiske område, der omfatter Danmark tilhørende de ovenfor nævnte slægter foruden slægten Perigonimus. Udbredelsen af polypdyr på Bornholm er ukendt, og på grund af størrelsen og det gennemsigtige ydre overses gruppen let, såfremt prøverne ikke udsorteres under lup.

Referencer:

Honegger, T. (1978): Hydrozoa. Pp 3-4 i: Illies, J. (Ed.): Limnofauna Europaea. A checklist of the Animals Inhabiting European Inland Waters, with Accounts of their Distribution and Ecology (except Protozoa), 2. Edition, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart & New York.

Dall, P.C. & Lindegaard, C. (Eds.) (1995): En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen I søer og vandløb. 5. udgave, 240 pp, Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Hillerød.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk