Empididae (Dansefluer)

Wiedemannia sp. og Chelifera sp. 

Oversigt. Der blev i de kvantitative faunaprøver i alt taget 12 individer af Empididae, svarende til 4 ind./m2. Larverne blev udelukkende taget i perioden fra januar-maj, hvilket indicerer en 1-årig livscyklus med emergens i forsommeren.

Taxonomi. Empididae familiens taxonomiske status er i øjeblikket under revision. Kun to underfamilier er akvatiske, nemlig Clinocerinae og Hemerodromiinae (Wagner, 1997c). Dr. Bradley Sinclair, Bonn, har undersøgt Kobbeå materialet, og det viste sig, at der fandtes to slægter. Der blev fundet 5 stk. Wiedemannia sp. (Clinocerinae), fig. 210 og 7 stk. Chelifera sp. (Hemerodromiinae), fig. 211.

I danske videnskabelige samlinger findes indenfor Wiedemannia slægten flg. 2 arter: W. bistigmata (Curtis, 1934) og W. zetterstedti (Fallén, 1826), men herudover anses yderligere 4 arter som sandsynligt forekommende. Indenfor Chelifera slægten findes i samlingerne flg. 4 arter: C. concinnicauda Collin, 1927; C. precatoria (Fallén, 1816); C. stigmatica (Schiner, 1862) og C. trapezina (Zetterstedt, 1838), og hertil kommer yderligere 6 arter, der ud fra deres udbredelsesmønster anses for sandsynlige i Danmark (Petersen & Meier, 2001).

Livscyklus. Ud fra det foreliggende materiale kan der intet udledes vedr. dyrenes livscyklus. 

Ernæring. Larver af akvatiske Empididae er rovdyr, der lever af mange forskellige mindre insektlarver, især chironomidae (Wagner, 1997c).

Habitat. De fleste arters larver lever hygropetrisk/madicolt i bredzonen, mens andre er knyttet til mos og alger på sten i forholdsvis uforurenede vandløb (Dall & Lindegaard, 1995).  

Referencer:

Dall, P.C. & Lindegaard, C. (Eds.) (1995): En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen I søer og vandløb. 5. udgave, 240 pp, Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Hillerød.

Petersen, F.T. & Meier, R. (Eds.) (2001): A preliminary list of the Diptera of Denmark. –Steenstrupia 26(2): 119-276.

Wagner, R.H. (1997c): Diptera Empididae, Dance Flies. Pp 187-190 i: Nilsson A.N. (Ed.): Aquatic Insects of North Europe – A taxonomic Handbook. Vol. 2. Odonata – Diptera. Apollo Books, Denmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk