Nematoda indet.

Oversigt. Materialet består af 13 individer. Der blev bortset fra sommer- og vintermånederne (juni-august; november-marts) fundet nematoda hele året, svarende til en middelabundans på 5 ind./m2. Abundansen toppede i april-maj med ca. 20 ind./m2 (fig. 061)

Biologi. Dyrene er særkønnede, og nogle arter ernærer sig som parasitter, andre som fritlevende (Dall & Lindegaard, 1995). Nematoda er kendt for at optræde i masseforekomster under gunstige forhold. Dall et al. (1990) fandt ca. 100.000 ind./m2 på lavt vand (0,4 m) ved Sølyst, der er en meget vindeksponeret lokalitet i den nordøstlige del af Esrom Sø. Her levede nematoderne i den altid godt iltede sedimentmatrix.

Udbredelse. I 1978 kendtes ca. 600 arter i Europa (Andrassy, 1978), og heraf er ca. 300 arter kendt fra ferskvand i Nordeuropa. På grund af bestemmelsesmæssige problemer er udbredelsen dårligt kendt (Dall & Lindegaard, 1995). Udbredelsen på Bornholm er aldeles ukendt.

Referencer:

Andrassy, I. (1978): Nematoda, pp 98-117 i: Illies, J. (Ed.): Limnofauna Europaea. A checklist of the Animals Inhabiting European Inland Waters, with Accounts of their Distribution and Ecology (except Protozoa), 2. Edition, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart & New York.

Dall, P.C. & Lindegaard, C. (Eds.) (1995): En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen I søer og vandløb. 5. udgave, 240 pp, Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Hillerød.

Dall, P.C.; Lindegaard, C. & Jonasson, P.M. (1990): In-lake variations in the composition of zoobenthos in the littoral of Lake esrom, Denmark. – Verh. Int. Ver. Limnol. 24: 613-620.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebratfaunaen (oversigt)

Porifera (dyriske svampe)

Hydrozoa (polypdyr)

Turbellaria (fimreorme)

Nematomorpha (hårorme)

Nematoda (rundorme)

Mollusca (bløddyr)

Oligochaeta (børsteorme)

Hirudinea (igler)

Hydracarina (vandmider)

Crustacea (krebsdyr)

Collembola (springhaler)

Ephemeroptera (døgnfluer)

Plecoptera (slørvinger)

Heteroptera (tæger)

Coleoptera (biller)

Hymenoptera (årevingede)

Megaloptera (netvinger)

Neuroptera (florvinger)

Trichoptera (vårfluer)

Tipuloidea (stankelben)

Psychodidae (Sommerfuglemyg)

Ptychopteridae (Glansmyg)

Simuliidae (kvægmyg)

Chironomidae (dansemyg)

Dixidae (dixamyg)

Ceratopogoniidae (mitter)

Thaumaleidae ("kildemyg")

Stratiomyidae (Våbenfluer)

Empididae (Dansefluer)

Muscidae (fluer)

Vandløbsøkologiske studier af invertebratfaunaen i

Kobbeå

- et typisk bornholmsk sprækkedalsvandløb

  af Preben Kristensen pk@ringeby.dk

        FaunaenKobbeåFotoSpecialeReferencerSøgKontaktBIOkon.dk